กรมทางหลวงกับการจัดการเส้นทางน้ำท่วม

          ในภาวะวิกฤตการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยทุกครั้ง มักสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน และสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้เกิดความยากลำบากในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในส่วนของการคมนาคมและเส้นทางถนนที่ถูกน้ำท่วมนั้น มีองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่คอยสำรวจและแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคมนาคมในภาวะอุทกภัยดังกล่าว นั่นก็คือ “กรมทางหลวง” เรามาดูกันว่ากรมทางหลวงมีการจัดการกับเส้นทางน้ำท่วมอย่างไรบ้าง

55

 

เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อการคมนาคมบนทางหลวง นอกจากกรมทางหลวงจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทางหลวงกลับมาใช้การได้เร็วที่สุดแล้ว สำหรับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาโดยใช้ทางหลวง ก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลเพื่อทราบความเป็นไปและเส้นทางน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ โดยกรมทางหลวงจะจัดให้มีหน่วยงานเพื่อคอยชี้แจงกับประชาชนโดยเฉพาะ นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้มีการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำท่วมเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้ทราบ และใช้ในการวางแผนการเดินทางด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th)และ Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/departmentofhighway) ที่กรมทางหลวงได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้วยการดำเนินการจัดการเส้นทางน้ำท่วมดังกล่าวของกรมทางหลวง ทำให้วิกฤตการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทุกครั้งมักจะมีผลกระทบต่อการคมนาคมไม่มากนัก และถือเป็นหลักประกันให้อุ่นใจได้ว่า ประชาชนทั่วไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือที่เพียงพอสำหรับการเดินทางในภาวะน้ำท่วม

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *