ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง
แหล่งที่พักอาศัยในชุมชนถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียชนิดหนึ่ง เพราะน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมหลายๆอย่างในชุมชนเช่นน้ำเสียจากการซักล้าง ชำระร่างกาย หรือน้ำเสียจากการประกอบอาหาร น้ำเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการบำบัดที่ดีก่อนที่จะทิ้งออกมาทาง ท่อน้ำทิ้ง แล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและยุงชนิดต่างๆ

IMG_1660-1024x768 100_1044

 

ท่อน้ำทิ้ง เป็นจุดแรกที่เราสามารถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถือได้ว่าเป็นการป้องกันได้ส่วนหนึ่งถ้าเราเอาใจใส่และตรวจตราบ่อยๆ เช่น ท่อน้ำทิ้งโดยทั่วไปควรมี ขนาด ๒”+ และควรมี Trap หรือตัวดักแบบถอดล้างทำความสะอาดง่ายๆ  ท่อน้ำทิ้ง ควรจะมี Slope หรือแนวลาดชันลงมาไม่น้อยกว่า ๑:๕๐ และควรมีตะแกรงบริเวณปากท่อเพื่อป้องกันเศษขยะขนาดใหญ่ร่วงลงไปอุดตันในท่ออีกทั้งยังสามารถป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆหรือสัตว์เลื้อยคลานเช่นหนูและงูเข้ามาได้อีกด้วย

ปัจจุบันท่อน้ำทิ้งมีอยู่หลายแบบให้เราเลือกใช้เช่น ท่อน้ำทิ้งชุบโครเมี่ยม ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อ pvc  ขนาดของท่อน้ำทิ้งก็เป็นเรื่องที่เราอย่ามองข้ามนะครับเพราะการใช้ท่อน้ำทิ้งที่ผิดขนาดก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมากอีกได้ เช่นขนาดของท่อน้ำทิ้งปรกติจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วครึ่ง ถึง 2 นิ้ว  ท่อควรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วถึง 6 นิ้ว ควรจะเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทเป็นต้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *