ประโยชน์ของบ่อดักไขมัน

ประโยชน์ของบ่อดักไขมัน

สำหรับบ้านพักอาศัย และร้านอาหาร นั้น น้ำเสียที่ไหลออกสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ มักจะมีน้ำมัน ไขมันและสิ่งปฏิกูลเจือปนเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการกำจัดหรือลดจำนวนน้ำมัน และไขมันออกไป อาจจะทำให้เกิดปัญหาท่ออุดตันได้ โดยวิธีการเบื้องต้นในการคัดแยกน้ำมัน และไขมันออกจากน้ำเสียก็คือตระแกรง โดยหากเป็นครัวของ บ้านพักอาศัย หากปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านตะแกรง จะมีน้ำมัน และไขมันโดยประมาณ 2,700 มิลลิกรัมต่อลิตร และหากผ่านตะแกรง จะมีน้ำมัน และไขมันโดยประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสำหรับร้านอาหารอาจมีน้ำมัน และไขมันโดยประมาณมากกว่าบ้านพักอาศัยธรรมดาถึงสามเท่า หรือประมาณ  1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  ขั้นตอนต่อมาก็คือการสร้าง “บ่อดักไขมัน” เพื่อพักน้ำเสียให้ไขมันลอยตัวแยกออกจากน้ำ โดยขนาดของบ่อดักไขมันนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมานั่นเอง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *